Постеры и кадры: Мисима: Финальная глава (2012)
11·25 jiketsu no hi: Mishima Yukio to wakamono-tachi